tisdag 29 september 2009

Skolan i mobilen


En bra hemsida förbättrar möjligheterna för elever och föräldrar att komma ihåg viktiga händelser.

Ett sätt att göra en klasshemsida på är att använda tjänsten skolanimobilen. se


http://www.skolanimobilen.se/index.html