tisdag 27 april 2010

Mobilstöd - Iphone - talsyntes

Köpte idag en suverän app till min Iphone som heter Ispeak Swedish från Acapella för endast 15 kr. Med denna app kan man översätta texter från engelska till svenska eller från svenska till engelska samt få texten uppläst med en engelsk eller en svensk talsyntes.
Jag koperiade en text från internet och klistrade in den i appens textruta, översatte och lyssnade, allt fungerar bra även om inte översättningen är perfekt, men duglig.
Denna app kan man även använda till att läsa upp andra texter utan översättning. Om du tex har ett mail du vill lyssna på istället för att läsa det så kopierar du texten från mailet och klistrar in det i appens svenska textruta och låter den svenska rösten läsa upp texten, fungerade utmärkt. Detta är användbart i skolan för elever som har en Iphone och som behöver översätta mellan engelska och svenska eller som vill lyssna till texter på internet eller mail. En pedagog kan tex maila en instruktion som eleven kopierar och klistrar in och på så sätt kan lyssna till instruktionen.

Jag provade även ett ocr-program som heter Ocr-now. Tanken var att fota en text tex från en lärobok, ocr:a texten och låta Ispeak läsa upp den. Tyvärr upptäcker jag att Ocr-now inte fungerar på svenskans å, ä och ö vilket gör resultatet nästan helt oläsligt, synd! Verkar i dagsläget inte finnas ett ocr-program för Iphone som stödjer svenska, men hoppas det kommer!
Bild från Flickr, by Christopher Chan