tisdag 23 november 2010

Föreläsning om anpassade prov
Har just genomfört konferens nummer 2 i ämnet anpassade prov och bedömningssituationer med fokus på elever med olika funktionsnedsättningar tex läs och skrivsvårigheter och uppmärksamhetsproblematik. Denna gång blev det en halvdagskonferens i Umeå där jag, Skolverket, SPSM och en specialpedagog varvade våra erfarenheter och kunskaper för åhörarna. Nästa tillfälle blir i Skellefteå den 2/2-2011.
Att få visa sina kunskaper på sitt sätt är viktigt, tex att inte själv behöva läsa långa mattetal själv om man har lässvårigheter utan få dem upplästa så att man kan visa sina kunskaper i matematik. Här kan man tex använda en talsyntes som uppläsare, bra för då kan man lyssna på frågan så många gånger man själv behöver, räcker man upp handen så kanske man inte törs fråga fler än en gång.

Detta är ett viktigt och svårt ämne som alla bör diskutera på sin skola för att garantera att alla elever får rätt anpassningar gjorda samt att undantagsbestämmelsen (pys-paragrafen) nyttjas vid behov.

Bilden visar en timstock som kan användas för hjälp till tidsuppfattning tex på ett prov.