torsdag 9 augusti 2012

Spell Right, instruktionsfilm

Grundläggande instruktionsfilm om det engelska rättstavningsprogrammet Spell Right

Stava Rex, instruktionsfilmer

Grundläggande funktioner i rättstavningsprogrammet Stava Rex

Stava Rex, del 2 om att hoppa till nästa ord och grammatikkontroll
Stava Rex, del 3 om att hämta talsyntes och att lära in nya ord
Stava Rex, del 4 om inställningar för att visa färre ordförslag vid ett litet ordförråd


Claro Read, instruktionsfilmer

Claro Read, läs en enklare text




Claro Read, läs en lite svårare text



Claro Read läs upp en pdf-fil