fredag 14 augusti 2009

Träfftider för Umeås nätverk hösten -09

Träfftider ht-09 för ”Nätverket för Specialpedagogik och IT”!

Vid vår träff i Lycksele önskade ni kontinuerliga träffar för kompetensutveckling, diskussioner och tid att utbyta erfarenheter.

Hösten börjar närma sig och nu kommer tiderna för terminens nätverksträffar :)

Två träffdatum, det första i oktober utifrån behov och intresse, det andra i november hoppas jag alla kommer på!


Minnesträning och mingel den 6/10 kl 14.00-18.00

Vi börjar med mingel i Mediacenters kurslokal kl 14.00, vi bjuder på dryck och tilltugg samtidigt som vi talar om höstuppstarten och annat intressant, ev nyheter mm. Därefter går de som vill med mig och Lena till Folkets hus för föreläsning om minnesträning av Elevdata.

Anmälan för mingel mellan kl 14-16 görs via mail till mig senast den 1/10 – gratis.

Anmälan till Minnesträningsförlälsning 16-18 görs till Elevdata senast den 21/9 – 300 kr.

Erfarenhetsutbyte av programvaror den 18/11 kl 13.00-16.00

Ni som fått pengar via statbidrag till inköp av interaktiva programvaror visar och berättar hur ni använt era program, följt av diskussion och erfarenhetsutbyte. Jag kan hjälpa till att visa programmen vid behov.
Anmälan till mig senast den 1/10 via mail.
Skriv vilket/vilka program du använt under läsåret och vill dela med dig dina erfarenheter av i mailet!

tisdag 11 augusti 2009

Mobilen som stöd"SKA ELEVERNA FÅ HA SIN MOBIL PÅ SKOLAN, ELLER SKA VI LÅSA IN DEN?"


...en vanlig fråga ute på skolorna, men hur ofta diskuterar man istället hur vi skulle kunna använda mobilen som ett pedagogiskt verktyg???

Hur nyttjar vi pedagoger denna tekniska pryl som i princip alla våra elever har? Ser man möjligheterna med att låta eleverna använda sin mobil som pedagogiskt verktyg - oftast inte!Vad skulle vi pedagoger då kunna låta eleverna använda den till?1. Dokumentera genom att ta bilder

2. Producera egna filmer

3. Spela in föreläsningar och instruktioner som eleven vill ha kvar

4. Fota av anteckningar

5. Spela in ljudanteckningar

6. Lyssna på skönlitterära böcker

7. Lyssna på fakta

8. Använda miniräknaren

9. Utnyttja kalender tillsammans med påminnelser

10. Kommunikation

11. Uppdatera bloggar

12. RSS som påminnelse

13. Fota text och lyssna med inbyggd talsyntes

14. Ordprediktion med T9

15. Podcast


Och listan kan göras längre...alltså möjligheterna är stora, det är upp till pedagogerna att SE möjligheterna och ta in ny teknik i klassrummet!

Om man ser till elever i särskilda svårigheter som tex läs och skrivsvårigheter så kan de nyttja många av ovanstående punkter i sitt lärande. Som tex att tala in anteckningar istället för att skriva dem och att lyssna på böcker, spela in instuktioner och använda miniräknaren mm.

En elev i koncentrationsproblematik kan vara hjälpt av att få påminnelser via sin mobil, kanske från en google kalender eller genom RSS från skolans hemsida och mycket mer beroende på behov.

Talsyntes till mobilen finns nu på marknaden, en som heter CapturaTalk såg jag på Bettmässan 2009 i januari. Fota av texten, använd OCR-funktionen och läs upp med talsyntesen, enkelt och bekvämt. Läs mer här; http://www.capturatalk.com/


Nu kan du även få RSS-flöden upplästa för kostnaden av ett lokalsamtal genom den nya tjänsten "Nyhetstelefonen" från Woxway, läs mer; http://www.nyteknik.se/popular_teknik/teknikrevyn/article572835.ece

NE i mobilen. Nu kan du söka uppslagsord direkt i din mobil genom Nationalencyklopedin. Skriv in mobil.ne.se i din mobil och sök bland 64000 uppslagsord.
Tänkvärt...mobilen används inte lägre till att ringa med, våra ungdomar kommunicerar oftast via sms...och chatt istället för mail..