måndag 9 december 2013

Alternativa verktyg behöver möjliggöras för Google apps

I Umeå introducerar vi nu Google apps. Något många pedagoger längtat efter för att bla enklare kunna arbeta  med formativ bedömning. Google apps är ett mycket bra verktyg som jag själv dagligen använder och jag kan se många fördelar med de funktioner som finns tex möjligheten att följa och stödja elevers lärande och att nyttja kalendern med påminnelser som stöd för planering och minne. 
Det finns dock vissa problem i övergången från MS Word till Google apps när det gäller programvaror som stöd för läs- och skrivsvårigheter, speciellt rättstavningsprogram. Stava Rex och Spell Right fungerar inte alls i Google drive,  tillverkarna säger dock att dessa program även kommer att fungera i Google drive i slutet av år 2014 vilket vi ser fram emot. Mitt förslag är att de som har rättstavningssvårigheter fortsätter att använda Word eller går över till Saida om möljlighet finns tills bättre rättstavning finns i Google apps eller tills Oribi möjliggjort användning av Stava Rex och Spell Right i Google apps.

I denna tabell kan ni se vilka program som fungerar respektive inte fungerar i MS Word jämfört med Google apps.Ökad läsbarhet på internetsidor genom BeeLine Reader

Många gånger är texter på internet röriga vilket försvårar läsningen. Nu kan du enkelt öka läsbarheten på internetsidor genom att ladda hem tillägget BeeLine Reader. Denna funktion är gratis och går att ta hem till Google Chrome eller Firefox.
Jag har testat tillägget för Chrome och därefter använt Claro Read för att läsa upp texten vilket fungerade mycket bra och jag rekommenderar det gärna.
Tillägget lägger till en ikon längst upp i webbläsarfönstret, ett litet bi. När du klickar på getingen så förvandlas din röriga webbsida till enkel tydlig text, se nedan.


Före och efter BeeLine Reader


fredag 17 augusti 2012

Instruktionsfilm för Claro Ideas, digital tankekarta

Jag visar hur du enkelt gör en tankekarta med programmet Claro Ideas och hur du sedan kan exportera tankekartan direkt till Powerpoint eller Word.tisdag 14 augusti 2012

Instruktionsfilm om appen DaisyReader

En enkel och bra instruktionsfilm från Tpb om hur du använder appen DaisyReader som ger dig tillgång till att lyssna på böcker direkt från din mobil eller din Ipad. Detta efter att du användarnamn och lösenord från ditt bibliotek. Det kan du som har någon typ av läshinder få!

 torsdag 9 augusti 2012

Spell Right, instruktionsfilm

Grundläggande instruktionsfilm om det engelska rättstavningsprogrammet Spell Right

Stava Rex, instruktionsfilmer

Grundläggande funktioner i rättstavningsprogrammet Stava Rex

Stava Rex, del 2 om att hoppa till nästa ord och grammatikkontroll
Stava Rex, del 3 om att hämta talsyntes och att lära in nya ord
Stava Rex, del 4 om inställningar för att visa färre ordförslag vid ett litet ordförråd