torsdag 19 augusti 2010

Kalender och tidsstöd

Anna-Karin Bergius från Comai besökte oss på Mediacenter just före sommaren för att visa oss mer om deras kalender- och tidsstöd. Hon menar att mobiltelefonen är utmärkt som hjälpmedel eftersom de flesta alltid bär den med sig. Comai har gjort en anpassad kalender som är enklare och tydligare en den som finns med i telefonen. Deras heter Memo Comai, den är webbaserad så att även föräldrar och pedagoger kan gå in och lägga till händelser som man vill att personen ska komma ihåg. Man kan även göra så att användaren måste bekräfta händlesen med ett sms tillbaka.De har även ett tidshjälpmedel, Chrono Comai som tydligt visar hur tiden rinner ut och låter när tiden tar slut.
För vem kan då detta vara bra? En elev som har svårt att passa tider, komma ihåg olika händelser och planera sin tid. Anna-Karin poängterade dock att eleven förutom sitt tekniska stöd behöver en "personlig coach" som hjälper dem att planera in olika händelser, helst en kort planeringsstund varje morgon.
Vi kommer att testa dessa produkter på Skoldatateket för att skaffa oss egna erfarenheter, tack Anna-Karin!