måndag 28 december 2009

Skola tillgänglig för alla

Äter frukost och läser en insändare i VK, "En skola tillgänglig för alla". Avdelningschef för norra regionen av SPSM, Kristina Kulluvaara samt generaldirektören för SPSM, Greger Båth skriver att insatserna för elever med funktionsnedsättning är i mycket olika idag.
Att ALLA lärare behöver kunskap om mångfald och elevers olikheter. Att skolan ska lägga grunden för möjligheten till ett liv i full delaktighet och gemenskap. De menar dock att så är det inte idag, att det är långt mellan visionen en skola för alla och verkligheten enligt en granskningsrapport från Skolinspektionen.
De påpekar även att IT är ett viktigt stöd för dessa elever, men att lärares bristande kompetens i området begränsar användandet av IT som ett stödjande verktyg i skolan. Även att it-policy samt samt datorsystem ibland gör det svårt att installera och anpassa dessa verktyg.

Visst är det sant som de säger, mina upplevelser är lika de SPSM har. Elever med funktionsnedsättningar har de ofta svårt i skolan. Svårt att få anpassad undervisning, anpassade prov, adekvata verktyg och pedagoger som kan stödja dessa elever i sitt arbete. Dock är Umeå på gång, IT köps in till många elever i läs- och skrivsvårigheter, många kompetensutvecklar sig, men det behövs MER kompetensutveckling.