måndag 19 oktober 2009

Dysleximässan 2009, Dag 2

Började dagen med att lyssna på Staffan Syk från Polarprint om daisy och daisyspelare.
Staffan visade nya spelare som snart kommer att lanseras.


  • Deras nästa produkt, Plextalk PTX och Victor, blir "internetspelare" som kommer att kunna hämta daisyfiler trådlöst.
  • En annan nyhet är Tomboy som kommer att innehålla en talande kalenderfunktion för tex. påminnelser.
  • Milestone 212 är en mycket liten spelare, med dess få tangenter gör den betydligt svårare att använda, menar Staffan.

Idagsläget får högskolestudenter själva ladda hem böcker, men ej grundskolestudenter som måste gå via sitt skolbibliotek. Många bibliotek är numer talboksbibliotek som själva får ladda hem daisyböcker från tpb. De kan sedan bränna ner filerna på en skiva eller lägga dem direkt på ett minneskort som de lånar ut till grundskole- samt gymnasieelever med läshandikapp.
Daisyböcker har sökbara nivåer, minsta nivån är alltid fras, sedan kan det skilja sig lite hur de andra nivåerna ligger tex. rubrik och kapitel. Det är bra att alltid först kolla upp en boks nivåindelningar så man vet hur man kan "hoppa" i boken.

Därefter var det dags för Ia Lindberg och Ulrika Jonson från Södertälje Skoldatatek. Jag kan rekommendera deras presentation som finns på deras hemsida. Samt att läsa deras intressanta bloggar. Roligt var det att de även visade denna blogg, sidan om hur man kan använda mobilen som ett pedagogiskt verktyg!

Skoldatateken är idag många och hjälper pedagoger och elever att nå kunskapsmål genom nya tekniska verktyg. Läs mer på skoldatatek.se .

Jag avslutade denna givande dag och helg med att lyssna på Simon Sjöholms erfarenheter sin skolgång som dyslektiker och med specifik språkstörning.
Simon beskriver en kamp för att få förståelse och hjälp i skolan. Tur är hans mamma speciallärare och hjälpte honom att kämpa för sina rättigheter. Han har haft förstående lärare och mindre förstående...Simon skriver inte, han använder sig av muntliga framföranden samt ibland tal till text, där han pratar och datorn skriver. Läser gör han väldigt lite, han tycker inte alls om daisy utan vill att lärarna hjälper honom att välja ut det viktigaste i texter. Daisy blev för mycket innehåll på en gång. Hans mamma läser ofta upp texter hemma. Nu till det mest underbara, Simon har många VG och MVG, detta för att han fått möjlighet att visa sina kunskaper i alternativ form, muntligt. Den stora frågan är nämligen VAD ÄR KUNSKAP? och...ska all väg till kunskap gå via den skriva texten och det skrivna ordet?
Simon påpekar även hur viktigt det är med studieteknik och att alltid bygga på ELEVENS STARKA SIDOR!