söndag 1 januari 2012

Inbyggd talsyntes i iOS5

Om du har iOS5 på din Ipad/Iphone/mac så kan du slå på funktionen "Tala markering" då har du en fungerande talsyntes. Gå till Inställningar, välj Hjälpmedel och slå på funktionen Tala markering. Markera sedan vald text och välj "Tala" som anges som ett val vid markering och din text läses upp. Du kan även välja engelska under Inställningar, Internationellt och språk.