torsdag 18 augusti 2011

App för struktur och koncentrationsstödBild från ComaiComai lanserar snart en ny app med många bra funktioner, Schola Comai. Det finns bla tidshjälpmedel, sociala berättelser (stöd för kommunikation), tydlig planeringskalender samt beräkning av pengar. Den finns ännu endast för Android. När det gäller denna typ av hjälpmedel är det av största vikt att verktyget introduceras och inarbetas på ett genomtänkt vis tillsammans med barn/ungdom samt pedagoger och andra berörda. Detta skriver även föräldrakraft om.
Träffade idag Anna-karin Bergius på Comai som meddelade att Svensk Talteknologi blir återförsäljare och vi hoppas att få möljighet att prova denna produkt i Umeå till några elever.

Timecoach - ett nytt tidshjälpmedel

Med denna figur kan man få stöd att planera sin tid och se visuellt hur tiden minskar. En timecoach kan tex användas på en lektion där eleven ställer in 20 minuter som eleven ska fokusera på en uppgift under. När tiden går in på det röda fältet betyder det att tiden snart är slut och en lampa börjar att lysa.Pinnarna längst upp används för en tyst kommunikation med läraren. Grön pinne betyder att eleven vill ge ett svar, gul pinne att man vill ha hjälp och röd pinne att man inte vill bli störd. Detta är en god hjälp om man har vissa svårigheter med att uttrycka sig.Timecoach finns i nuläget att beställa från bla tool4kids.com, dock är närmaste återförsäljare just nu i Danmark via Autismförlaget.