söndag 13 december 2009

Prov och bedömning

Kanske någon undrar om jag lagt ner arbetet med uppsatsen om anpassade prov och bedömningar...nej, så är det inte!
Jag skriver så mycket på uppsatsen att jag inte hinner skriva i bloggen. Men nu är det riktigt nära, i januari är den klar. Mycket intressant kommer upp...Det verkar som om diagnos är väldigt viktigt när det gäller att få ett anpassat prov. Vilket i sin tur gör att elever som ej har diagnos ligger risigt till för att få sina rättigheter tillgodosedda. Och hur var det med rätt till anpassning, när man har ett funktionshinder skriver Skolverket. Själv föredrar jag att säga funktionsnedsättning...men hur som helst, vem avgör om man har en funktionsnedsättning eller ej, jo, pedagogen, ingen lätt uppgift de fått, men diagnos, det behövs inte säger Skolverket, bara "funktionshinder". Hur går detta ihop med en skola för alla, vet inte om jag får ihop det??? Isåfall borde de som har behov av anpassning få det utan att behöva fundera över om eleven har en funktionsnedsättning eller inte. Går det att göra prov som passar alla, eller som kan anpassas för alla??
Men, om några veckor så lägger jag och min skrivarkollega Linda ut hela uppsatsen.