tisdag 26 april 2011

Time timer - tidsstöd till Iphone

Nu finns en tydlig och lättanvänd app som hjälper till att uppfatta hur lång tid är. Du kan själv ställa in en tid tex som ovan 40 min och sedan visar appen visuellt hur tiden minskar genom att det röda fältet blir mindre. Detta tidshjälpmedel kan med fördel användas till ungdomar och vuxna som har svårt att koncentrera sig på en uppgift eller som har svårt att uppfatta hur mycket man hinner på en viss tid. När tiden är ute hörs en signal eller vibration. Appen kostar 38 kr, läs mer här.