tisdag 22 november 2011

Smart hjärta Claro är inte sant

Nej, Smartboards programvara hjärta Claro Reads skanningsfunktion är ingen lyckad kombination! Det är nämligen så att dessa två programvaror krockar med varandra och sätter skanningsfunktionen ur spel. Det går alltså inte att skanna. Under ett halvårs tid har jag varit i kontakt med trevlige Lasse på Svensk Talteknologi samt deras engelske tekniker. De har tittat in i min dator, funderat och nu äntligen kommit fram till ett svar. Synd dock att vi i nuläget i Umeå måste välja mellan att kunna skanna från Claro Read eller att använda Smartboard :- Hoppas på att dessa två företag fort finner en lösning så att vi kan fortsätta att tillgängliggöra text genom inskanningar och uppläsning med talsyntes. Vi har nämligen Claro Read installerat på samtliga pedagogers och elevers datorer i Umeå.

Ipads och Skoldatatek i Västerbotten

Idag var jag inbjuden av Mediacenter i Umeå att hjälpa dem med ett uppdrag. Och vad gör man inte för sina gamla kollegor ;)Jag sitter just nu på tåget hem från Lycksele och skriver. Det skumpar då tåget är gammalt och skakigt så jag får ställa upp min Ipad ordentligt och även ta fram mitt externa tangentbord..i Vindeln stannar tåget, det har gått sönder så vi får åka vidare med buss och jag fortsätter mitt skrivande där. Tågutvecklingen känns trög men utvecklingen av devices i skolans värld tex Ipads går framåt även i Sveriges nordligare delar. Idag var jag som sagt inbjuden att berätta om Ipads/appar i lärandet för Västerbottens Skoldatatek. Många kommuner hade skickat representanter för att delta. En del hade rätt nyligt köpt in några Ipads och Malå hade just köpt in en HTC Androidplatta. Även i min hemkommun, Umeå har några grundskolor köpt in Ipads. Idag fokuserade vi på läsa/skriva/lyssna och planera med sin Ipad. Det fungerar ypperligt att läsa e-böcker med Bluefirereader om man har ett bibliotekskort och en pinkod. Att lyssna på ljudböcker går inte strömmande ännu utan här måste man först konvertera mp3-filer och sedan föra över dem till sin Ipad. Daisyböcker fungerar bra på Ipad, jag använder InDaisy för daisy ljud, text och bild samt Daisyreader för att lyssna på ljuddaisyböcker. Jag vill rekommendera Joacim Thornströms film där han tydligt visar hur man för över daisyfiler från dator till padda vilket man måste göra i InDaisy. InDaisy fungerar bra då programmet har alla funktioner som man som talboksläsare önskar sig, talhastighet, sökfunktioner, markering och bokmärke. Daisyreader använder man enkelt genom att hämta daisyböcker direkt över webben. Detta får man göra om man är talboksberättigad, då kan man be om användarnamn och lösenord för att logga in på Daisyreader och sedan låna böcker från TPB. När läsning är jobbigt och man vill lyssna på text som inte finns som talböcker så kan man få text uppläst med talsyntesapparna VoiceReader och VoiceReaderWebb, dessa två tycker är de bästa på marknaden just nu. I VoiceReader kopierar man in text som läses upp och VoiceReadeWebb är som en webbläsare där man direkt i appen kan få sin webbsida uppläst. Dessa två appar visar Logopeden i skolan, Johanna mycket pedagogiskt.Det finns många små roliga träningsappar för att lära sig läsa och skriva. Några jag tycker om är Bokstavsspelet, ABC tracer, Writing Pad, Happi läser, ABC Mysteriez, Magnetic ABC och Lär dig ABC. Det finns alltså många träningsappar, saknar dock bokstavsljud i de flesta appar, de flesta har bokstavsnamn vilket är synd. Roligt är dock att låta barnen skapa i sitt lärande och då är en bra app Puppet Pals HD. Här kan barnen göra tex Sagor, sociala berättelser och andra historier. Man kan välja mellan att använda figurer som följer med appen eller att ta egna bilder på figurer och bakgrunder. Tex skulle man kunna låta eleverna fota insekter i skogen och göra en berättelse om dessa. Idag fick deltagarna vara med om en liten lektion där vi använde Ipads. Vi började att titta på filmen Kom ketchup, berätta en saga (tyvärr hade vi problem med nätverket), sedan så skulle man göra en tankekarta med appen Simplemind om vad sagan skulle handla om och sist det roligaste, skapa en liten film i Puppet Pals. Här kom många skratt, visst är det roligt att skapa :)

Att vända ett tåg

Jaha, så kommer vi in på ett känsligt och viktigt område om alla elever ska lyckas i skolan, vilket är vårt uppdrag. Hur organiserar då en skola/ kommun stödfunktioner? Först kan vi fråga oss om man får göra lite som man vill eller om vi har styrdokument att ta hänsyn till.


Alla elever har rätt till stöd, rätt till tidsenliga lärverktyg och rätt att få det mesta stödet inom klassrummets väggar. Sedan har vi forskning som säger att extra träning i läsning är effektivast i intensivperioder. Vi har även forskning som visar att grupperingar av barn samt att ofta ta ut barn ur klassrummet ger negativa effekter som tex bristande behörighet, lägre motivation och självkänsla jämfört med elever som fått stöd i klassrummet som ofta har högre behörighet och trivs bättre, enligt Joanna Giota, Pedagogiska magasinet nr 4 2011. Ja, detta vet vi, men hur gör vi då när vi organiserar stödåtgärder? Gör vi som vi ska och som vi vet är bäst? Det är nu det blir känsligt. För det är nämligen så att vi grupperar barn en hel del och ger stöd i stor utsträckning utanför klassrummet och i mindre utsträckning i klassrummet. Hur kan det komma sig? Enligt Joanna Giota, fil dr i pedagogik har grupperingar ökat under 2000-talet. Nu kommer vi in på vad jag själv tror. Jag tror vi gör som vi brukar, skolan är konservativ och tar lång tid på sig vid förändringar. När det blir knepigt i klassrummet rycker specialläraren in och har specialundervisning, utanför klassrummet.

Hur kan man göra istället? Min tanke är att pedagogen tillsammans med specialpedagog behöver göra långsiktiga planeringar där man tänker in olika elevers behov av att få information och att ge information. Jag menar tex att inte ge alla uppgifter i text för att sedan även redovisa dem skriftligt. Istället kan vi spela in filminstruktioner och använda ljud och bilder i lärandesituationer så att fler förstår och så att fler får chans att visa sina kunskaper. Specialpedagog/lärare bör arbeta tillsammans med pedagogera vid planering och även ofta vid genomförande.Jag vill även att specialpedagoger som är utbildade i handledning samt i förändringsarbete och ledarskap ska vara rektorns högra hand vid skolans organisatoriska arbete samt tillåtas att handleda lärarkollegor om hur de bäst förstår och når fram till sina elever. Idag känner många att de inte har legitimitet eller fått i uppgift att handleda. Nyutbildade speciallärare och specialpedagoger fortsätter att göra som man tidigare gjort på den skola man kommer till. Det är inte lätt att vända på ett tåg! Visst finns det pedagoger/specialpedagoger/skolor som sticker ut, kompetenta pedagoger som vågar och orkar och förstår att dessa förändringar för en inkluderande skola är viktiga och faktiskt jobbar aktivt med en skola för alla. Många kan känna att vi borde göra annorlunda men kommer liksom inte till skott. Det är rektor som leder sin skola och även här är det rektor som måste initiera förändringar på sin skola, Även kommunen centralt har ett ansvar att påverka skolledare att våga förändra. Jag gläds över de som försöker omorganisera stödet på sin skola, ni finns, jag vet, och jag vet även att vi har duktiga personer på ledande poster som driver på detta arbete, tack för det, ni kommer att inspirera andra att följa er väg. Se bara på Nossebro, hur de har lyckats att gå från misslyckanden till att nu verkligen kunna hjälpa sina elever utifrån elevernas behov och förutsättningar. Min tro på människan säger att de flesta av oss vill vara tillsammans och få lyckas på just sitt sätt. Vi vill inte känna oss utanför eller sämre, vi vill alla vara en del av en viktig helhet. Därför gör jag vad jag kan för att vända på tåget. Jag använder tidsenliga lärverktyg som ett medel att nå närmare målet. Jag utrustar skolan i Umeå med tillgängliga verktyg för att fler ska lyckas i skolan och livet. Jag kompetensutvecklar och sätter ihop nätverk där olika kompetenser får mötas och utecklas tillsammans.Vi måste nämligen hjälpas åt, tåget är tungt och tuffar sakta på i samma riktning som tidigare, men tillsammans är vi starka och kan vrida om spåret i önskvärd riktning.