måndag 18 oktober 2010

Dator på provet = bra

Detta har jag väntat på, fler försök med att använda datorer på prov. Nu har danska gymnasieelver fått använda dator på skriftliga prov och det visar sig ha goda effekter på undervisningen, ett "kvalitetslyft". Eleverna får fritt använda information, bilder och ljud för att visa sina kunskaper, de får även möjlighet att visa kunskaper på källhantering.
För elever med läs och skrivnedsättningar är detta en öppning för bättre sätt att kunna visa sina kunskaper, de kan lyssna på texter och få hjälp med sitt skrivande genom olika stödprogram.

Läs hela artikeln i tidningen Politiken