torsdag 4 februari 2010

Inspirationsdag om prov och bedömning i Lycksele

Den 26 mars kommer jag tillsammans med Mediacenter i Umeå hålla en inspirationsdag om anpassad prov och bedömning på Hotell Lappland i Lycksele. Vi har bjudit in viktiga aktörer som kommer att berätta om detta ämne utifrån sin verksamhet och vi hoppas att frågor kommer att ställas, förklaringar kommer att ges och att möjligheter skapas för elever som använder teknik som stöd i sitt lärande även framöver mer frekvent kommer att få använda teknik i prov och bedömningssituationer. I dagsläget händer det ofta att en elev har teknikstöd i undervisningssituation, men inte får använda samma stöd i provsituationen. Om man har stora svårigheter att läsa och skriva och får hjälp av teknik med detta så är det förödande att vid provsituationer måsta läsa själv och skriva utan stödprogram. Vi kan jämföra detta med en rullstolsbunden som vid ett fysiskt prov skulle bli tvungen att ta sig fram utan rullstol.

Är du intresserad av att vara med under denna dag så anmäl dig genom ett mail till: annika.davidsson@umea.se

Program med ungefärliga tider:

08.00-09.00 Kaffe och inskrivning
09.00 Redovisning av fallstudie samt diskussionspunkter - jag själv samt min skribentkollega Linda Lindenius Silverlöv
11.00 Skolverket
12.00 Lunch
13.00 Spsm
14.00 Skolinspektionen
15.00 Panel
16.00 Helg:)

Kostnad 350 kr inkl lunch och kaffe

Claroideas - tankekartor

I ca ett år har vi i Umeå fog använt programmet Mindful för att skapa strukturerade tankekartor som direkt kan exporteras till Powepoint. Tyvärr fungerar det inte att skriva å, ä och ö. Nu har Svensk Talteknologi lovat oss att byta ut detta mot det nyare Claroideas. Detta tackar vi för och hoppas på att det är ett användbart program.
Digitala tankekartor är till stor hjälp när det gäller studieteknik. Kartorna hjälper eleven att skapa struktur på tankar och/eller information. De kan sedan använda dessa för att redovisa sina kunskaper genom att visa det som en powepoint presentation för klassen. Detta passar de flesta elever och speciellt de elever jag träffar i läs/skriv/strukturproblematik.

Claroideas kommer om ca ett halvår på svenska, på Claro Softwares egen blogg kan ni få en glimt av programmet; http://www.clarosoftware.com/blog/
Bild från flickr, by Austin Kleon