måndag 8 juni 2009

BETT 2009


Så mycket fanns att se!


Här fanns en mycket stor hörna bestående av teknik för "special needs". Bettmässan är världens största mässa för it och lärande. Resan från Umeå anordnas av Mediacenter, min arbetsplats.

Teknik skapar nya möjligheter!

UNDERBARA TEKNIK...vilka möjligheter du skapar...har jag svårigheter att läsa så kan jag få mina texter upplästa med talsyntes, få ord förklarade i digitala ordlistor, lyssna på daisyinspelningar, kanske på en Classmate som på bilden?
Är det svårt att skriva kan jag få hjälp genom ordprediktionsprogram, rättstavningsprogram, slå upp ord i digitala ordlistor, få bild och ljudstöd i mitt skrivande...
Minnet kan jag träna upp med minnesträningsprogram, struktur skapar jag med digitala mindmaps...

Det finns få begränsningar i hur teknik kan vara ett stöd i lärandet för människor i olika svårigheter men OÄNDLIGA MÖJLIGHETER!!