fredag 5 mars 2010

Simon Sjöholm

Jag kan glatt berätta att den trevlige, unga mannen, Simon Sjöholm kommer att delta på våra utbildningsdagar i Lycksele. Han är själv dyslektiker och har språkstörning och har mycket goda resultat i skolan. Dock har han tillsammans med sin mor kämpat för sina rättigheter på skolan. Att få använda teknik och alternativa redovisningssätt under sin skoltid har varit av stor vikt för Simon.


Läs mer om Simon Sjöholm och hans lärorika historia!

Lyckliga Lotta

Nu en ljusglimt, en lycklig dam i åk 8 som sprudlar av lycka när hon berättar att nu får redovisa sina kunskaper muntligt då hon har språkstörning vilket resulterade i ALLA RÄTT - HURRA!

Denna flicka nyttjar sin dator med passande programvaror på lektioner, men redovisar helst sina kunskaper muntligt. Så enkelt egentligen, när eleverna får andra former för att redovisa sina kuskaper vilket leder till framgång och en mer rättvis bedömning :)

torsdag 4 mars 2010

Fel för Cuda

Igår träffade jag några trevliga killar på en skola i Umeå. Alla hade läs och skrivproblematik vilket de flesta elever jag träffar har. Hur som haver så berättade en av killarna att han nyligt haft ett geografiprov där han skulle skriva namn på olika länder. Han skrev Cuda, men menade givetvis Cuba, ett vanligt fel att vända på b och d utan att märka det. Tyvärr fick denna kille fel på denna uppgift. Han talade med sin lärare och frågade om denne inte visste att han hade "dysse", jo, sa läraren, men det heter inte Cuda så det blir fel....

Så sorgligt, att detta händer hela tiden, att elever blir felbedömda och hänsyn inte tas till deras funktionsnedsättning!