måndag 8 juni 2009

Teknik skapar nya möjligheter!

UNDERBARA TEKNIK...vilka möjligheter du skapar...har jag svårigheter att läsa så kan jag få mina texter upplästa med talsyntes, få ord förklarade i digitala ordlistor, lyssna på daisyinspelningar, kanske på en Classmate som på bilden?
Är det svårt att skriva kan jag få hjälp genom ordprediktionsprogram, rättstavningsprogram, slå upp ord i digitala ordlistor, få bild och ljudstöd i mitt skrivande...
Minnet kan jag träna upp med minnesträningsprogram, struktur skapar jag med digitala mindmaps...

Det finns få begränsningar i hur teknik kan vara ett stöd i lärandet för människor i olika svårigheter men OÄNDLIGA MÖJLIGHETER!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar