fredag 14 augusti 2009

Träfftider för Umeås nätverk hösten -09

Träfftider ht-09 för ”Nätverket för Specialpedagogik och IT”!

Vid vår träff i Lycksele önskade ni kontinuerliga träffar för kompetensutveckling, diskussioner och tid att utbyta erfarenheter.

Hösten börjar närma sig och nu kommer tiderna för terminens nätverksträffar :)

Två träffdatum, det första i oktober utifrån behov och intresse, det andra i november hoppas jag alla kommer på!


Minnesträning och mingel den 6/10 kl 14.00-18.00

Vi börjar med mingel i Mediacenters kurslokal kl 14.00, vi bjuder på dryck och tilltugg samtidigt som vi talar om höstuppstarten och annat intressant, ev nyheter mm. Därefter går de som vill med mig och Lena till Folkets hus för föreläsning om minnesträning av Elevdata.

Anmälan för mingel mellan kl 14-16 görs via mail till mig senast den 1/10 – gratis.

Anmälan till Minnesträningsförlälsning 16-18 görs till Elevdata senast den 21/9 – 300 kr.

Erfarenhetsutbyte av programvaror den 18/11 kl 13.00-16.00

Ni som fått pengar via statbidrag till inköp av interaktiva programvaror visar och berättar hur ni använt era program, följt av diskussion och erfarenhetsutbyte. Jag kan hjälpa till att visa programmen vid behov.
Anmälan till mig senast den 1/10 via mail.
Skriv vilket/vilka program du använt under läsåret och vill dela med dig dina erfarenheter av i mailet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar