torsdag 1 april 2010

Från tal till text

Att tala till sin dator och låta datorn skriva är fullt möjligt med programmet VoiceXpress. Ingvar Andersson från Landstinget i Umeå visade länets specialpedagoger hur detta går till, "häpnadsväckande" sa en pedagog. Denna strategi provar några elever i grundskolan på just nu, elever som av olika anledningar inte kan skriva. Jag själv och en kollega kommer att lära oss allt.. om detta av Zorina i Stockholm som hjälpt många barn och vuxna med detta program. Landstinget hjälper eleven med verktyget hemma och i skolan...så är ansvaret...skolans.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar