torsdag 18 augusti 2011

Timecoach - ett nytt tidshjälpmedel

Med denna figur kan man få stöd att planera sin tid och se visuellt hur tiden minskar. En timecoach kan tex användas på en lektion där eleven ställer in 20 minuter som eleven ska fokusera på en uppgift under. När tiden går in på det röda fältet betyder det att tiden snart är slut och en lampa börjar att lysa.Pinnarna längst upp används för en tyst kommunikation med läraren. Grön pinne betyder att eleven vill ge ett svar, gul pinne att man vill ha hjälp och röd pinne att man inte vill bli störd. Detta är en god hjälp om man har vissa svårigheter med att uttrycka sig.Timecoach finns i nuläget att beställa från bla tool4kids.com, dock är närmaste återförsäljare just nu i Danmark via Autismförlaget.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar