måndag 9 december 2013

Ökad läsbarhet på internetsidor genom BeeLine Reader

Många gånger är texter på internet röriga vilket försvårar läsningen. Nu kan du enkelt öka läsbarheten på internetsidor genom att ladda hem tillägget BeeLine Reader. Denna funktion är gratis och går att ta hem till Google Chrome eller Firefox.
Jag har testat tillägget för Chrome och därefter använt Claro Read för att läsa upp texten vilket fungerade mycket bra och jag rekommenderar det gärna.
Tillägget lägger till en ikon längst upp i webbläsarfönstret, ett litet bi. När du klickar på getingen så förvandlas din röriga webbsida till enkel tydlig text, se nedan.


Före och efter BeeLine Reader


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar