onsdag 26 augusti 2009

Prov och bedömningssituationer

Vad får våra elever med läs- och skrivproblematik för hjälp under prov och bedömningstillfällen?

...kanske förlängd skrivtid och muntligt prov (om de har tur)..eller ingen hjälp alls?

Och, hur är det med alternativa verktyg, tillåts de under prov och bedömningstillfällen? Nej, oftast inte, eller har jag fel?

Enligt undantagsbestämmelsen från skolverket sägs att ..."Det är skolans skyldighet att hitta och använda andra vägar att främja elevens lärande än genom läsning och skrivning och att utnyttja möjligheterna att använda hjälpmedel som t.ex. ordbehandlare, talsyntes, taligenkänningsprogram eller digital talbok. Dessa hjälpmedel måste också kunna användas i situationer där elevens kunskaper bedöms. http://www.skolverket.se/sb/d/1475#listAnchor6976

Hur gör du som pedagog när du har elever med läs och skrivsvårigheter? Vilken hjälp ger du dem, eller låter dem tillgå under prov och bedömningstillfällen?
Erbjuder du talsyntes, inläst material, rättstavningsprogram, inspelningsmöjligheter osv.? Om inte, varför? Och om, hur?...Skriv ett inlägg och berätta!

Detta är inte helt enkelt och upp till pedagogen att anpassa sina prov och bedömningssituationer till olika individers behov. Påbörjar nu i september -09 en D-uppsats i ämnet, återkommer med jämna mellanrum och lämnar insikt i ämnet;)

3 kommentarer:

 1. Det ska bli spännande att följa ditt arbete Annika! Du kommer säkert att gå till grunden med begreppet läsförståelse.
  Läsning kan ju ske med ögon, fingrar eller öron. Det känns då viktigt att den kan provas på alla dessa sätt också. Ingen kallar läsning av punktskrift för känselförståelse. På samma sätt bör vi undvika att kalla test av öronläsning för hörförståelse.
  Om det vore så lätt att läsa med öronen, så att det kan ses som fusk, varför får inte alla göra det då? Vill vi inte att alla elever ska lyckas lära sig så mycket som möjligt? Svaret är att det tar tid att lära sig och det är inte så lätt som man först kan tro.
  De elever som inte får tillgång till sina alternativa verktyg vid test av läsförsåelse, missar möjligheten att visa att de är läskunniga. Att de kan läsa själv, på sitt sätt.
  Lycka till!

  SvaraRadera
 2. Ha, ha Britt, du är härlig - känselförståelse, nej du har helt rätt, ingen kallar punktskrift för det,och inte bör vi då heller kalla öronläsning för hörförståelse. Nya möljligheter finns nu för att inhämta kunskap, en del föredrar och har möljiget till skriven text, andra behöver pga sitt funktionshinder läsa med öronen för att kunna ta del av innehållet i tex ett prov.
  Jag tror det finns stor okunskap om hur man kan anpassa prov för elever i läs och skrivsvårigheter samt vilka rättigheter dessa elever har...
  Det är svårt för pedagogerna att tolka styrdokument, för det är ju så att det är upp till pedagogen att bedöma vilken slags hjälp eleven behöver.

  SvaraRadera
 3. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera