onsdag 27 januari 2010

Tal till text - speech recognition

Tal till text används i huvudsak av vuxna i dagsläget. Det kan vara tex sekreterare som talar in längre texter eller vuxna som inte hanterar det klassiska sättet att skriva på (penna-papper). Tal till text har även börjat användas för yngre elever som inte skriver av olika anledningar. Kanske man inte har förutsättningar till att lära sig skriva eller inte kan hantera en penna eller ett tangentbord.
I Umeå nu provar skoldatateket tillsammans med Landstinget (DRC) tal till text med ett fåtal elever för att se hur detta kan hjälpa dem i sitt skolarbete. Vi använder oss av Voice Xpress för detta. Mycket är bra och mycket är inte bra.
Så här går det till; Först måste man läsa in en text och skapa en röstprofil. De texter man kan välja mellan är INTE barnvänliga, utan svåra. Vi får viska texten till eleven (som inte själv kan läsa den) och eleven läser ut vad vi viskar. Många ord är svåra att säga och att förstå. När detta är klart så måste man lära sig olika kommandon för att styra programmet. När eleven sedan talar så skriver datorn, dock en hel del fel. Detta kan bearbetas genom att lyssna med en talsyntes och rätta med ett rättstavningsprogram. Eller så nöjer man sig med att det är lite fel i texten.

När jag själv som nybörjare använder programmet så blir resultatet följande;

Tji mer systemet används desto säkrare blir det på att identifiera ord. För att programmet ska fungera med hög precision krävs att ord som programmet inte känt igen rättens omedelbart. Programmet är ursprungligen utvecklats för vuxna mansröster och inte speciellt med tanke på dyslektiker. . I en studie. Såg man att studenter blev det i genomsnitt sex timmars träning för att kunna använda taligenkänning. Efter sex timmar kände programmet är en 80 procent av de dikterade orden. Studien visade. Att många studenter fick högre poäng vid helhetsbedömningen av text när de skrev med taligenkänning än med ordbehandling.. Man såg att texterna blev längre och innehöll längre ord än tidigare... Från boken läsa och skriva fast man inte kan av Ulla Föhrer och i Eva Magnusson.

Texten blir inte helt rätt, men faktiskt rätt bra... Själv tycker jag detta är en möjlighet för människor som inte lärt sig skriva eller där det är för mödosamt. Hoppas dock programtillverkarna utvecklar programmet så det skriver mer rätt samt skapar enklare barnvänliga texter för att skapa röstprofil med. Microsoft Vista har detta på engelska, ett roligt klipp visar både hur tokigt, men även hur bra det kan bli...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar