måndag 31 januari 2011

Presentationer om anpassade prov och bedömningstillfällen

På onsdag den 2 feb 2011 är det dags för min tredje konferens om anpassningar i prov och bedömningssituationer. Denna konferens har varit mycket uppskattad och vi har haft fulla lokaler i Lycksele, Umeå och på onsdag i Skellefteå. Konferensen är ett samarbete mellan mig själv från Elevhälsan och Mediacenter, SPSM, Skolverket och min skribentkollega (Linda spec.ped).


Min och min kollegas D-uppsats om anpassningar i prov och bedömningstillfällen. Prov och bedömning, lika för alla?

Roger Persson, Skolverkets presentation om anpassningar, Nationella prov och funktionsnedsättningar.

Film på 5 min om när Mr Bean gör prov :)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar