torsdag 3 februari 2011

Ingvar från DRC om Pulse Smartpen - Gästbloggare

Pennan som revolutionerar undervisningen!
På Dysleximässan i Västerås i höstas demonstrerade Svensk Talteknologi den smarta pennan Pulse Smartpen. Vad jag förstår så kommer den att revolutionera begreppet studieteknik, ja den har nog redan gjort det på många håll. Över en halv miljon pennor är spridda över världen. Det finurliga med pennan är att den har en inspelningsfunktion och när man antecknar ett stödord i det medföljande specialblocket så spelas det som sägs just då in (t ex på en lektion). Man kan sedan gå tillbaka och trycka pennan mot stödordet för att lyssna på det som spelades in just när ordet skrevs. Med andra ord kan du koncentrera dig på det som sägs och inte använda energi till att försöka formulera en anteckning samtidigt. Det räcker med en symbol eller ett stödord. När du kommer hem kan du lyssna på just den del som du är intresserad av. I ett vanligt fickminne är det inte så enkelt att söka efter ett visst avsnitt.
Läraren kan också spela in avsnitt och dela med sig till elever. Till exempel ställa upp ett mattetal och samtidigt förklara steg för steg. Inspelningen laddas sedan upp och eleven kan se och lyssna i en dator. Bild från Flickr.com, by Anoto AB

Bra artikel om detta i New York Times:
http://www.nytimes.com/2010/09/19/magazine/19Livescribe-t.html?_r=3&pagewanted=all

Film som förklarar mycket bättre än alla ord jag skrev här ovan:
http://www.livescribe.com/en-us/smartpen/


Jag som skriver detta heter Ingvar Andersson och arbetar som IT-pedagog på Kommunikationsteam DRC inom Västerbottens landstings Hjälpmedelsverksamhet. Jag har bland annat samarbetat med Annika då det gäller taligenkänning (tal till text). Sysslar förutom med taligenkänning mycket med läs- och skrivstöd för personer som behöver hjälpmedel i hemmet.


Ingvar Andersson
Kommunikationsteam DRC
901 89 UMEÅ
090 785 74 04
ingvar.andersson@vll.se
http://www.vll.se/default.aspx?id=27561&refid=37237

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar