onsdag 9 mars 2011

Besöker skolverket om anpassningar av nationella prov

Igår var jag och min vän Linda inbjudna till Skolverket för att föreläsa om anpassningar vid nationella prov då vi har skrivit en mag.uppsats om detta. Vi kände oss som representanter för de elever vi träffar, elever som alla andra men med andra förutsättningar där provsituationer kan ställa till problem. Efter vår föreläsning hade vi en timme för diskussioner kring anpassningar med prov och bedömningsenheten.


Någon frågade vad de kunde göra bättre. Våra förslag var:

  • Utöka sin hemsida med fler exempel på hur anpassningar kan göras
  • Välja bilder som förtydligar texters budskap
  • Enhetlig och ren layout, inga stökiga typsnitt och röriga bilder
  • Ge tydligare svar på hur tex undantagsbestämmelsen får och bör användas
  • Gärna punktform för att lättare fokusera
  • Möjliggöra datoranvändning för att kunna anpassa texter, redigera texter och lyssna på text för läsning och skrivande. Idag får man det på vissa delar men det är nästan omöjligt i praktiken då vi måste stänga ner internet och kontrollera datorer efter proven. I Umeå har vi ett förslag på att köpa in speciella datorer för detta ändamål, men det känns som en dyr och onödigt komplicerad lösning då vi har andra datorer!
  • Att bättre informera om hur undervisning och prov hör ihop, att målet är att elever har undervisning anpassad utifrån sina behov och på samma sätt ska få det i provsituationen. De måste "kunna" sina anpassningar tex tidsstöd, talsyntes osv redan från undervisningssituationen.

Vi talade även om syn på människan som individ. En kvinna tyckte inte om att vi använde ordet anpassa utan tyckte att kompensera passar bättre. Jag själv och min skribentvän delar dock uppfattningen om att begreppet kompensera förstärker tanken om att människor ska "normaliseras" att vissa inte är som "andra" utan behöver kompensera brister. Vi väljer hellre begreppet anpassa då vi utgår i vår människosyn att vi snarare har olika förutsättningar till lärande och till att visa sina kunskaper och att vi därför bör anpassa undervisning och prov så att så många som möjligt får chans att vara delaktiga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar