tisdag 15 februari 2011

Dyslexiförbundet FMLS besöker Umeå

FMLS hemsida om Umeå

Med datorn som verktyg
Umeå kommun satsar inte bara på gymnasieeleverna. Även elever på lägre stadier får datorer som verktyg för sitt lärande.
Vendela får dator och pedagogiskt stöd, inte bara av de lärare hon dagligen träffar. Annika Davidsson som är IT-pedagog på elevhälsan har hjälpt Vendela, lärarna och skolan att finna bra lösningar. Torbjörn Lundgren har träffat dem och samtalat om hur man kan anpassa underviningen med hjälp av rätt verktyg och en genomtänkt strategi.


Datorer även till yngre elever
Elevhälsan och skoldatateket i Umeå har en viktig roll att fylla för elever i behov av särskilt stöd.
För ett antal år sedan startade ett projekt, finansierat av Allmänna arvsfonden. Det drevs av Hjälpmedelsinstitutet och Dyslexiförbundet FMLS var från starten pådrivande i detta projekt som bestod av fem regionala enheter. Iden med skoldatatek spred sig fort och idag finns det runt hundra stycken som drivs med kommuner som huvudmän. Umeå kommun har hittat sin form.


Torbjörn Lundgren från Dyslexiförbundet har träffat Annika Aspling Davidsson, som idag är anställd på elevhälsan i Umeå och arbetar med dessa frågor i kommunen. Hennes roll är att sprida kunskapen om IT för elever med inlärningssvårigheter till den obligatoriska skolan.
Inom en snar framtid flyttar skoldatateket/elevhälsan och gymnasieförvaltningen samman och satsningen på datorer till eleverna i den obligatoriska skolan får än större fart.

Varje kväll läser jag en ljudbok
Vendela går i fjärde klass och har dyslexi. Hon har idag en dator till sin hjälp och hon lyssnar gärna på ljudböcker och läromedel i Daisy.
Idag finns det möjligheter att kompensera för läs- och skrivsvårigheter genom att man får tillgång till rätt verktyg. Vendela, som går i en av Umeås skolor, har fått det. Men det handlar om mer än teknik. Man behöver också kunna sätta ord på hur man fungerar och vad man gör för att det ska bli bra. Det kan Vendela som här samtalar med Torbjörn Lundgren från Dyslexiförbundet FMLS.


Nya medier i skolan - ett pedagogiskt samtal
Att arbeta med dator och olika verktyg som kompenserar för eventuella svårigheter är inte främst en teknisk fråga utan en pedagogisk.
De nya mediernas möjligheter är en utmaning för hela undervisningssystemet. Alla, både lärare och elever, påverkas av att det tillkommit nya möjligheter att inhämta kunskap och lära sig allt mer. Det är något personalen på Gumeå gymnasieförvaltning fått tänka över i coh med att de ansvarar för den stora satsning man där gjort på datorer till alla elever. Torbjölrn Lundgren från Dyslexiförbundet samtalar med dem om vad alla nya medier innebär.Källa:FMLS genom Torbjörn Lundgren

1 kommentar:

  1. Spännande blogg! Jag gillar inlägget om att det inte är tekniken utan det pedagogiska samtalet som är centralt.

    SvaraRadera