torsdag 15 april 2010

Britt´s skoldatatek.se


Britt Hansson - skaparen av skoldatatek.se visade ett 60-tal pedagoger sin innehållsrika webbplats. Denna gång fokuserade Britt på elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar genom en gripande föreläsning som framhöll vikten av hur vi bemöter dessa barn och ungdomar. Att dessa barn ofta möts av negativa kommentarer och blickar istället för en genomtänkt pedagogik och förståelse för deras funktionsnedsättning. Britt gav tipset att tänka på dessa elever som "utvecklingsbara elever" och fokusera på möjligheter istället för problem. På dagens utvärdering skrev en pedagog: "Det är hög tid att lämna det kategoriska perspektivet och istället utgå från det relationistiska och se till alla deltagares ansvar". Alltså att inte lägga problemet på individen utan att istället se på hur miljön kan utformas för bästa gemensamma framgång.
Skoldatek.se finns mer att läsa om uppmärksamhetsproblematik!
På bilden ser ni Britt till vänster och Simon Sjöholm till höger.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar