onsdag 14 april 2010

Grundskolan och Gymnasiet samarbetar!


Claro Reads verktygsfält

För att eleverna ska få tillgång till samma stödjande programvaror så har nu den kommunala Grundskolan och Gymnasiet i Umeå börjat samarbeta. Jag själv tillsammans med it-utvecklare på Gymnasiet har träffats och sett över våra programvaror. Vi har båda Stava Rex och Spell Right samt Word Read - dock i olika versioner. Nu har vi enats om att gemensamt uppdatera Word Read plus till Claro Read.
Med Claro Read får vi 20 röster all välja mellan, detta innebär ett lyft för de elever som studerar främmande språk samt de som är flerspråkiga. Claro Read innehåller även en efterlängtad skanningsfunktion och en förbättrad markörmedföljning.
Vi kommer även att tillsammans erbjuda våra elever det nya tankekartsprogrammet Claroideas, som snart lanseras i Sverige.
Viktigast är dock samarbetet, självklart ska elever från grundskolan få möjlighet att fortsätta använda samma program i samma version när de går vidare till gymnasiet :)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar