fredag 16 april 2010

Dator och prov = fusk?

Hur kommer det sig att elever som förväntas använda sin dator som studieverktyg på samtliga lektioner oftast inte TILLÅTS använda den vid prov?

En studie som jag själv gjort visade att endast 30 procent av tillfrågade pedagoger alltid låter sina elever använda sin dator på prov, men på lektioner fanns alltid datorn med, men på prov - nej där kom den oftast inte med...

Varför då?

Inte är det väl utantillkunskaper vi tänker mäta? Inte finns det väl några sådana kriterier i vår målstyrda skola? Eller? Rädda för internet? Varför då?
Alltså hur skrivs prov i dag som förväntas mäta uppsatta mål? Vilka frågor ställs? Om en mycket professionell pedagog skapar en provsituation för att mäta vissa kunskapsmål och samtidigt låter eleverna använda sig av datorer och internet så borde den pedagogen ha lyckats väl att utforma frågor där elever får reflektera och dra slutsatser snarare än rabbla upp utantillkunskaper. Finns detta, vem kan? Vem gör det? Av vad jag ser så är det sällan förekommande. Visst är det så attt det finns nya kunskaper som våra barn och ungdomar borde få visa och använda sig av, hur finna adekvat information och vad kan jag använda den till, att värdera och omsätta. Att använda sig av stödjande programvaror som rättstavning och ordlistor för att skapa ett så riktigt och innehållsrikt arbete som möjligt, om man kan det, DÅ har eleven all möjlighet att lyckas i arbetslivets förväntningar.

Peter Lindgren på spsm (specialpedagogiska skolmyndigheten) påpekar att kompenserande anpassningar som tex. datorstöd vid prov INTE ska ses som fusk. Men att det tyvärr finns många pedagoger som anser det vara fusk.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar